• Trang chủ
  • Giới thiệu
   • giới thiệu chung
   • Chính sách chất lượng
   • Sơ đồ tổ chức
  • Liên kết
   • EVN
   • THI TRẮC NGHIỆM ATVSLĐ
   • evngenco1
   • văn hóa EVN
   • Elearning
   • phapdiengenco1
  • Quản trị nội bộ
   • BASE WEWORK
   • QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ
   • D-OFFICE
   • HRMS
  • Tin tức
   • Tin tổng hợp
   • Đảng, đoàn thể
   • Tin ngành điện
   • Xanh sạch đẹp
   • Góc văn hóa doanh nghiệp
   • Góc pháp luật
  • Thông Báo
   • Thông báo chung
   • Thông báo đấu thầu
   • Kết quả lựa chọn nhà thầu
   • Tuyển dụng
  • Thư viện ảnh
   • Video
    • Chia sẻ
     Thông báo

     Công bố sáng kiến được công nhận trong Tổng Công ty Phát đi...

     Công bố sáng kiến được công nhận trong Tổng Công ty Phát điện 1 giai đoạn 2017-2023

     Công khai Giấy phép môi trường của cơ sở NMTĐ Sông Tranh 2...

     Ngày 11/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép môi trường số 331/GPMT-BTNMT đối với cơ sở NMTĐ Sông Tranh 2