Thủy điện Sông Tranh 2 chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất và đẩy mặn cho hạ du các địa phương tỉnh Quảng Nam. Thủy điện Sông Tranh 2 chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất và đẩy mặn cho hạ du các địa phương tỉnh Quảng Nam.

          Tại Quảng Nam, mới đầu mùa nắng, song bà con nông dân các địa phương đang đối mặt với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn khá gay gắt. Hàng nghìn ha lúa nước có nguy cơ không thể xuống giống đúng lịch thời vụ được. Trước thực tế đó, từ đầu tháng 5.2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, có chỉ đạo các nhà máy thủy điện nơi đầu nguồn vận hành xả nước về hạ du theo đúng quy trình liên hồ chứa…được coi là giải pháp hiệu quả trong công tác chống hạn, phục vụ cho việc đổ ải xuống giống của bà con nông dân, đặc biệt là Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, công trình có hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Nam đã chủ động xả nước về hạ du với lưu lượng lên đến 90m3/s, lưu lượng xả nước về hạ du lớn gấp 3 lần lưu lượng nước về hồ đã giúp bà con nông dân không chỉ ở huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn mà cả các huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và Thành phố Hội An, chủ động được nguồn nước tưới cho việc đổ ải, xuống giống.

          Đến thời điểm hiện nay ở vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia có hơn 6100 ha lúa nước và diện tích đất màu đã cơ bản đảm bảo nước tưới để bước vào sản xuất.

          Giai đoạn đổ ải được coi là quan trọng để đảm bảo một vụ mùa bội thu cho bà con nông dân. Vì vậy việc Thủy điện sông Tranh 2 chủ động điều tiết cấp nước với lưu lượng lên đến 90m3/giây góp phần đảm bảo nước tưới cho hơn 6100 ha lúa trong giai đoạn nắng nóng khốc liệt như hiện nay. Mùa khô hạn năm nay, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 được coi như là kho dự trữ nước quý giá cho bà con nông dân tỉnh Quảng Nam, góp phần trong việc chủ động nguồn nước tưới cho một mùa bội thu sắp đến gần. Điều này cũng đã khẳng định được việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt của Công ty Thủy điện Sông Tranh, một trong những đơn vị tiên phong góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam (Xem tin bài tại địa chỉ: https://youtu.be/YZMvW2w8xf0).

T/g: Hồ Thanh Thiên

Liên quan