Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

         Thực hiện chủ trương của EVN  về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tổ chức công tác vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 sau khi hoàn thành xây dựng. Ngày 22 tháng 04 năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra quyết định số  230/QĐ-EVN về việc thành lập Công ty thuỷ điện Sông Tranh để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh, đưa nhà máy chính thức đi vào giai đoạn vận hành ổn định, Ngày 01 tháng 6 năm 2012, Bộ Công thương đã ra quyết định số 3023/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1, trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty thủy điện Sông Tranh, được điều chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

Hình 1: Trụ sở Công ty Thủy điện Sông Tranh – Thành phố Đà Nẵng

         Đến nay, qua chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện Sông Tranh đã quản lý, vận hành Nhà máy an toàn, hàng năm đã sản xuất một lượng điện không nhỏ để cung ứng điện cho lưới điện Quốc gia, góp phần  đảm bảo nguồn an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt trong công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, trong những năm qua, Công ty thủy điện Sông Tranh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

         Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Ở nước ta, thiên tai diễn ra nghiêm trọng có các yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo với những thiệt hại nặng nề chưa từng có. Đặc biệt tại khu vực Công trình thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My  trong những năm gần đây là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, với nhận thức rõ ràng về những tác hại của thiên tai mang lại, Tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty Thủy điện Sông Tranh đã có những biện pháp cụ thể, cách làm đúng hướng đã mang lại hiệu quả lớn trong công tác phóng tránh giảm nhẹ thiên tai cho các địa phương trong khu vực và hạ lưu Nhà máy.

Hình 2: Công ty Phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai hằng năm

 

         Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết vào mùa mưa lũ hằng năm, để đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại cho hạ du, ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc được quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia  Thu
         Bồn của Thủ tướng Chính phủ,  ban hành kèm theo quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019, các quy định về an toàn đập, hồ chứa nước, các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO1 về công tác an toàn trong việc vận hành Nhà máy. Tập thể Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Tranh đã có những cách  làm khoa học và thiết thực mang lại hiệu quả lớn trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho các địa phương trong khu vực và hạ du Nhà máy với thông điệp “ Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” :

Hình 3: TĐST2 điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du góp phần thành công Hội nghị APEC 2017

         Trong quá trình thực hiện, Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 theo các quy định của các cấp ban hành. Cụ thể:

         - Lập tờ khai quản lý an toàn đập - Công trình thủy điện Sông Tranh 2 gửi đến các cơ quan quản lý theo quy định

         - Tổ chức quan trắc đập theo chu kỳ, định kỳ theo yêu cầu của thiết kế. Kết quả quan trắc được phân tích đánh giá điều nằm trong giới hạn cho phép của thiết kế.

         - Thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành khí tượng thủy văn tổ chức quan trắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 phục vụ vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa và theo Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

         - Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lần 02, kết quả kiểm định đánh giá đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn theo yêu cầu thiết kế.

         - Hàng năm, Công ty tổ chức sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho công trình theo đúng Quy trình bảo trì công trình đã được Tổng công ty phát điện 1 phê duyệt.

         - Xây dựng Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

         - Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

         - Hàng năm xây dựng và trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Phương án ứng phó với tính huống khẩn cấp Đập, Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2

         - Ngoài ra để giám sát, theo dõi và vận hành hồ chứa được an toàn, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã trang bị các thiết bị, phương tiện sau:

         *Trang bị hệ thống 10 camera giám sát hồ chứa phục vụ công tác PCTT&TKCN để truyền tín hiệu hình ảnh trực tiếp cho các cơ quan, ban ngành liên quan theo dõi.

         *Trang bị Hệ thống còi cảnh báo tại đập tràn thông báo xả nước qua tràn và còi cảnh báo tại hạ lưu nhà máy thông báo xả nước qua tổ máy.

         *Trang bị các biển báo nguy hiểm  khu vực hồ chứa, hạ lưu đập tràn, hạ lưu nhà máy và hệ thống phao tiêu, biển báo tại vùng nước nguy hiểm phía thượng lưu.

         *Trang bị hệ thống 06 trạm cảnh báo lũ từ xa tại các địa phương hạ du nhà máy.

         *Trang bị Hệ thống các mốc thủy chí, các sơ đồ chỉ dẫn tại vùng hạ du bị ảnh hưởng do xả nước qua tràn.

         *Cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du bằng phương thức tin nhắn SMS qua các nhà mạng Mobifone, Viettel.

         - Hàng năm Công ty ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN  và các thành viên đội xung kích của Công ty.

         - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN của Công ty.

         - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác PCTT & TKCN, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng/Phân xưởng thực hiện như: Kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình và thiết bị phục vụ cho công tác PCTT & TKCN; Rà soát, bổ sung các nội dung cho phương án ứng phó với thiên tai; Tổ chức, bố trí đầy đủ, sẵn sàng các phương tiện giao thông phục vụ cho công tác PCTT & TKCN; Bố trí, kiểm tra các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt; Trang bị phương tiện cảnh báo và xả điều tiết giảm lũ; Sẵn sàng nguồn cung cấp điện dự phòng cho công tác PCTT & TKCN; Thu thập số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo lũ về hồ; phổ biến các tài liệu, văn bản, quy trình để vận hành điều tiết hồ chứa; Trang bị đầy đủ vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc men, lương thực thực phẩm dự phòng cho công tác PCTT & TKCN; Tổ chức diễn tập kỹ năng vận hành, điều tiết hồ chứa và phương án phòng chống thiên tai; 

Hình 4: Lãnh đạo Công ty kiểm tra công tác vận hành điều tiết hồ chứa mùa mưa lũ năm 2020

         - Công ty tổ chức ký kết quy chế phối hợp PCTT & TKCN với các địa phương hạ du Nhà máy: UBND huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, và các chủ hồ trên cùng bậc thang, thường xuyên thông tin liên lạc để phối hợp trong công tác PCTT & TKCN đạt kết quả tốt nhất. hàng năm Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương hạ du Nhà máy và các cơ quan truyền thông tổ chức Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai với hàng trăm đại biểu là đại diện Đảng bộ, chính quyền, hội đoàn thể các cấp tham dự. Các thông tin về PCTT &TKCN đã được các thành phần tham dự truyền đạt đến mọi người dân trên địa bàn, từng bước người dân hiểu và đồng cảm với các công trình thủy điện và với những lơi ích mà công trình mang lại.

         Với những cố gắng của tập thể Lãnh đạo, CBCNV công ty thủy điện Sông Tranh trong công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã góp phần điều tiết giảm lũ hiệu quả (trong mùa mưa lũ), cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đẩy mặn cho các địa phương hạ du nhà máy, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2017, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tổ chức vận hành, điều tiết hồ chứa cắt được đỉnh lũ để giảm lũ cho hạ du mà cụ thể là giảm lũ cho Thành phố Hội An, góp phần  vào thành công Hội nghị APEC.

Hình 5: TĐST2 cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hạ du

         Ghi nhận những thành tích đã đạt được,  năm 2017 ; 2020 Tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty Thủy điện Sông Tranh đã được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen là đơn vị có thành tích xuất xắc trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và nhiều bằng khen khác của UBND tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

         Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian đến,Tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty thủy điện Sông tranh cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, đặc biệt trong công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai để giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại cho hạ du nhà máy, với thông điệp  “Công ty Thủy điện Sông Tranh chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” .

T/g: Hồ Thanh Thiên

Liên quan