Video Video

Lễ hội cầu mưa và thả cá Sông Tranh lần thứ IV năm 2019
Flycam Thủy Điện Sông Tranh 2 _Quảng Nam
Thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động bình thường sau tin đồn vỡ đập
Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 sản xuất đạt mốc 5 tỉ kWh điện
Hội nghị kỹ thuật EVNGENCO1 năm 2019
Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 2020
EVNGENCO1-An toàn để sản xuất
Hội nghị phòng chống giảm nhẹ thiên tai, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 tại Nông Sơn
EVNGENCO1 trao tặng 100 máy tính cho các trường học bị thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam. (Tin video)
Công ty Thủy điện Sông Tranh thả 150.000 con cá giống xuống Lòng hồ để tái tạo nguồn lợi thủy sản
Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện nhiệm vụ kép sẵn sàng cho ngày hội lớn của Non sông.
Thủy điện Sông Tranh 2 chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuấtvà đẩy mặn cho hạ du các địa phương tỉnh Quảng Nam