Thông báo Thông báo

Thông báo

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng từ công ty thủy điện Sông Tranh
Thông báo

Thông báo tuyển dụng 2021

Công ty thủy điện Sông Tranh là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, có Trụ sở chính tại Số 04, Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hiện nay, Công ty thủy điện Sông Tranh đang quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, có công suất 190MW (2 tổ máy) tại huyện Bắc Trà
Thông báo

Thông báo tuyển dụng dợt 2 năm 2021

Về việc tuyển dụng lao động vị trí Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán