EVNHANOI Khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3 ngay trong ngày EVNHANOI Khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3 ngay trong ngày

Thợ điện Hà Nội đội mưa khắc phục sự cố do bão số 3