Công ty thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2 để cắt, giảm lũ cho hạ du Công ty thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2 để cắt, giảm lũ cho hạ du

         Theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Trung Trung Bộ phát lúc 09h00 ngày 24/10/2022 cảnh báo: Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1. Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty đã triển khai tổ chức ứng trực sẵn sàng 24h/24h để chủ động ứng phó với mưa, lũ xảy ra trên lưu vực hồ chứa và khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Hiện tại, Công ty đã huy động hơn 50 CBCNV thuộc Đội xung kích, các Phòng/ Phân xưởng và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty sẵn sàng ứng trực tại Nhà máy.

         Thực hiện Lệnh vận hành hồ chứa của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 322/BCHPCTT&TKCN ngày 23/10/2022, Công ty thuỷ điện Sông Tranh đã ban hành ngay thông báo vận hành điều tiết xả tràn hồ chứa để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ + 167,0 m trước 21h00 ngày 25/10/2022 để sẵn sàng đón lũ và cắt, giảm lũ cho hạ du và gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang sông Thu Bồn. Thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết xả tràn là 09h00, ngày 24/10/2022. Tổng Lưu lượng vận hành điều tiết dự kiến từ 200 ÷ 900 m3/s (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ).

         Số liệu quan trắc hồ chứa lúc 09h00 ngày 24/10/2022: mực nước hồ 168.22m, lưu lượng nước về hồ 174 m3/s, lưu lượng qua tuabine 117 m3/s.

Hình 1: Thông tin số liệu thuỷ văn hồ chứa lúc 09h00 ngày 24/10/2022

         Ngoài ra, Công ty đã tổ chức thông tin sớm cho nhân dân khu vực hạ du qua 06 trạm cảnh báo lũ từ xa (01 trạm tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước; 01 trạm tại xã Hiệp Hòa và 01 trạm tại Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức; 01 trạm tại xã Quế Trung, 01 trạm tại xã Quế Lâm, 01 trạm tại xã Phước Ninh huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam). Thực hiện nhắn tin SMS đến hơn 200 số thuê bao của các Lãnh đạo huyện, các xã và các thôn trưởng của các huyện hạ du hồ chứa tỉnh Quảng Nam: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn.

Hình 2: Thông tin cảnh báo từ xa và thông báo bằng nhắn tin SMS

         Đến 21h00 ngày 25/10/2022, mực nước hồ đạt cao trình +167 m , lưu lượng nước về hồ 275 m3/s, lưu lượng qua tuabine 214 m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn 211 m3/s. Tổng dung tích phòng lũ còn lại của hồ Sông Tranh 2 để sẵn sàng căt, giảm lũ là 160 triệu m3 (từ MNH 167m đến 175m) và đảm bảo tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 322/BCHPCTT&TKCN.

Hình 3: Thông tin số liệu thuỷ văn hồ chứa lúc 21h00 ngày 25/10/2022

         Căn cứ bản tin số 111/DBST2-ĐKTTVQN ngày 26/10/2022 về dự báo ngắn hạn phục vụ chống lũ, vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 của Đài Khí tượng thuỷ văn Tỉnh Quảng Nam dự báo: trên lưu vực Sông Tranh có mưa to, đến mưa rất to; Dòng chảy về hồ thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục tăng. Công ty thuỷ điện Sông Tranh đã ban hành ngay thông báo vận hành điều chỉnh lưu lượng điều tiết để duy trì mực nước hồ +167m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du với tổng dung tích phòng lũ còn lại của hồ Sông Tranh 2 là 160 triệu m3 (từ MNH 167m đến 175m) và gửi đến các cấp chính quyền địa phương từ Trung ương đến địa phương và các chủ hồ trên cùng bậc thang sông Thu Bồn.

Hình 4: Lượng mưa đo được từ 0h00 đến 09h30 ngày 26/10/2022

         Đến 10h00, ngày 26/10/2022, mực nước hồ 167,2m và lưu lượng nước về hồ 2692 m3/s, Công ty đã thực hiện vận hành nâng dần mực nước hồ để cắt, giảm lũ là hơn 1200 m3/s và chỉ vận hành điều tiết về hạ du với tổng lưu lượng 1465 m3/s.

Hình 5: Thông tin số liệu thuỷ văn hồ chứa lúc 10h00 ngày 26/10/2022

Hiện nay, Công ty đang vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2 để tiếp tục cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 ban hành kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 322/BCHPCTT&TKCN. Các hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 đang vận hành ổn định, an toàn, tin cậy theo thiết kế.

Tg: Phan Phụng Thôi

Liên quan