Đại hội chi bộ Phân xưởng Sửa chữa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội chi bộ Phân xưởng Sửa chữa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

         Thứ sáu - 21/10/2022 

         Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 08/8/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 1 về việc Kế hoạch tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và Hướng dẫn số 92-HD/ĐU ngày 21/09/2022 của Đảng ủy Công ty thủy điện Sông Tranh về việc hướng dẫn triển khai Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 21/10/2022, tại Hội trường văn phòng Công ty thủy điện Sông Tranh, Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty thủy điện Sông Tranh – Đảng bộ Tổng Công ty phát điện 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Vũ Đức Toàn – Bí thư đảng ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Vũ Đức Toàn – Bí thư Đảng ủy Công ty (đứng giữa), các đại biểu và tập thể đảng viên Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa.

         Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Diệp – Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, nhiệm kỳ 2022-2025

         Báo cáo tổng kết của Chi bộ đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của Phân xưởng Sửa chữa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trong công tác sửa chữa, sản xuất kinh doanh điện; triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện đều đặn, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; Mặc dù trong nhiệm kỳ tình hình dịch Covid – 19 xảy ra phức tạp, kéo dài và tập trung nhân lực thực hiện công tác chuyên môn, phòng chống bão lụt xảy ra tại Miền Trung, chi bộ đã cố gắng trong công tác phát triển đảng viên và kết nạp 1 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Chi bộ và 100% đảng viên của Chi bộ được Đảng uỷ đánh giá, xếp loại các năm 2020 và 2021 đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Các đảng viên của Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sửa chữa, sản xuất kinh doanh điện trong thời gian đến. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Ngô Văn Hiếu - Đảng viên tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vũ Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa trong nhiệm kỳ qua; tập thể Chi bộ đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi công chức, đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình.

    Đồng chí Vũ Đức Toàn – Bí thư đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Diệp chức danh Bí thư và đồng chí Trần Văn Đông chức danh Phó Bí thư Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tái đắc cử.

Đồng chí Vũ Đức Toàn – Bí thư đảng ủy Công ty tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, nhiệm kỳ 2022-2025

 

         Thành công của Đại hội Chi bộ hôm nay trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty, trực tiếp là đồng chí Vũ Đức Toàn – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Lê Đình Phúc – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty. Đặc biệt là sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội xin bày tỏ sự trân trọng và tình cảm chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã đến dự, động viên và chia vui với Đại hội. Xin cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã góp phần vào thành công của Đại hội.

Tg: Trần Văn Đông

Liên quan