Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành sản lượng điện năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành sản lượng điện năm 2022

         Vào lúc 07h10 phút ngày 17/10/2022, Công ty thuỷ điện Sông Tranh đã sản xuất được 612 triệu KWh điện, đạt 100% kế hoạch sản lượng do EVNGENCO1 giao năm 2022 trước 76 ngày.

         Bên cạnh tình hình thủy văn hồ chứa trong năm khá thuận lợi, lưu lượng về hồ trung bình 09 tháng đầu năm là 93,8 m3/s với tần suất 11 %, đạt 237 % so với trung bình nhiều năm và bằng 180 % so với cùng kỳ năm trước, toàn thể CBCNV Công ty thuỷ điện Sông Tranh đã những nổ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có Tập thể CBCNV Phân xưởng Vận hành đã thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đảm bảo khai thác các tổ máy an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao. Ngoài ra, Phân xưởng Vận hành đã thực hiện linh hoạt kế hoạch huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt và hiệu quả với các Phòng/ Phân xưởng trong Công ty đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, rút ngắn thời gian dừng máy. Đặc biệt là trong các đợt tiểu tu các Tổ máy và thay thế Hệ thống kích từ tổ máy H1 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vượt tiến độ đề ra.

Hình 1: Ca trực vận hành nhà máy

Hình 2: PXSC xử lý khiếm khuyết pha B- máy biến áp T1

Hình 3: Vật tư, thiết bị sẵn sàng để kịp thời xử lý khiếm khuyết

         Bên cạnh chỉ tiêu về sản lượng điện thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng của Công ty đến thời điểm hiện tại đều đạt và dự kiến vượt kế hoạch EVNGENCO1 giao và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Tỉnh Quảng Nam và cung cấp điện cho hệ thống lưới điện Quốc gia.

    

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2022

Thực hiện đến 17/10/2022

Đánh giá so KH

1

Tỉ lệ điện tự dùng

%

0,42

0,083

Đạt

2

Hệ số khả dụng

%

96,09

96,8

Đạt

3

Tỉ lệ dừng máy sự cố

%

0,49

0

Đạt

4

Tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng, sửa chữa

%

3,42

3,196

Đạt

         Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022, ngay từ các tháng cuối năm 2021, Công ty đã triển khai đến các Phòng/Phân xưởng theo chức năng nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 và trình Tổng công ty Phát điện 1 phê duyệt. Ngay khi kết thúc nhiệm vụ năm 2021, Công ty đã xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, do vậy đến nay các nhiệm vụ của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng công ty Phát điện 1 giao.

Hình 4: Công ty triển khai kế hoạch năm 2022

         Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực phục vụ công tác vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ nghiêm các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 ban hành kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương và Lệnh vận hành hồ chứa của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam, Công ty tổ chức lớp tập huấn công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 cho CB-CNV trực tiếp tham gia vận hành hồ. Tham dự lớp đào tạo có gần 30 CB-CNV là các Trưởng ca vận hành, Trực chính điện, Trực đập tràn và các thành viên Đội xung kích PCTT&TKCN Công ty. Qua đợt tập huấn, CB-CNV trực tiếp sản xuất cũng đã tiếp thu được kiến thức của các Quy trình vận hành để thao tác vận hành đóng/mở cửa van cung và xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra; trong việc tính toán lưu lượng nước về hồ và đưa ra các dự báo lưu lượng nước điều tiết qua tràn, tổ máy; công tác quan trắc, báo cáo số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; …. thực hiện tốt công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 các tháng còn lại mùa lũ năm 2022.

Hình 5: Tập huấn về công tác điều tiết vận hành hồ chứa

         Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022, Công ty đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định của Quy trình do Thủ tướng chính phủ, Bộ Công Thương ban hành; thực hiện nghiệm lệnh vận hành do Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam; đảm bảo tích nước hồ chứa đến mực nước dâng bình thường +175m để phục vụ phát điện, cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và đẩy mặn cho nhân dân khu vực hạ du Tỉnh Quảng Nam trong năm tới. Vận hành Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 đảm bảo các hạng mục công trình, thiết bị an toàn tuyệt đối và sẵn sàng vận hành phát điện. Dự kiến đến ngày 31/12, Công ty sẽ sản xuất điện được 792 triệu kWh, vượt 29% kế hoạch EVN giao.

Tg: Phan Phụng Thôi

Liên quan