VÀO ĐẢNG LÀ VÌ LÝ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀO ĐẢNG LÀ VÌ LÝ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

         “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ Nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp” như lời Bác Hồ đã dạy, đó là lời tâm sự ngay sau khi Lễ kết nạp đảng viên kết thúc của đồng chí Ngô Văn Quyền. “Vào Đảng là vì lý tưởng của Đảng” đồng chí tiếp tục quả quyết!

          Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, dù công tác ở Phân xưởng Vận hành, Phòng Kế hoạch và Vật tư hay Phòng Kỹ thuật và An toàn của Công ty Thủy điện Sông Tranh, đồng chí Ngô Văn Quyền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, đồng chí đã được Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Sông Tranh tặng Giấy khen. Trong năm 2021, đồng chí đã được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cấp Tổng công ty. Đặc biệt, cũng trong năm 2021, đồng chí đã có sáng kiến về “Chương trình tính toán vận hành thị trường điện và hồ chứa - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2” được Tổng công ty công nhận và Công ty đang áp dụng hiệu quả.

          Ngoài sự nỗ lực của bản thân trong công tác chuyên môn, đồng chí luôn gương mẫu trong cuộc sống, năng nổ trong các hoạt động xã hội, các phong trào văn hoá, thể thao do Công ty phát động. Công tác nghiên cứu, tìm tòi các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong sản xuất là những lĩnh vực đồng chí đam mê và luôn trăn trở.

          Với những nỗ lực đó, với những lý tưởng trong sáng và cao đẹp của đồng chí, cùng với sự giúp đỡ, dìu dắt của các đồng chí trong Chi bộ Kỹ thuật và An toàn, ngày 14/9/2022, Đảng uỷ Tổng công ty Phát điện 1 đã có Quyết định Kết nạp đảng viên cho đồng chí Ngô Văn Quyền. Đó là cột mốc đầy ý nghĩa và thật sự đáng nhớ đối với cá nhân đồng chí.

          Ngày 07/10/2022, Chi bộ Kỹ thuật và An toàn trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Ngô Văn Quyền. Điều này càng ý nghĩa hơn, khi thời điểm này trùng với dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (08/10/2007 - 08/10/2022).

Đồng chí Ngô Văn Quyền đọc lời tuyên thệ của người đảng viên

         Tại buổi lễ, trong giây phút thiêng liêng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn Công ty và các đồng chí trong Chi bộ Kỹ thuật và An toàn, đồng chí đã giơ nắm tay thật chặt để đọc lời tuyên thệ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Bình - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh thay mặt Đảng uỷ cặn dặn đồng chí Ngô Văn Quyền

Đồng chí Thái Hoàng Nguyên - Bí thư Chi bộ Kỹ thuật và An toàn cặn dặn đồng chí Ngô Văn Quyền

         Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bình - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh thay mặt Đảng uỷ Công ty và đồng chí Thái Hoàng Nguyên - Bí thư Chi bộ Kỹ thuật và An Toàn đã căn dặn đồng chí Ngô Văn Quyền phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên định với lập trường chính trị của Chủ Nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng. Tiếp tục đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công ty Thủy điện Sông Tranh nói riêng và Tổng công ty Phát điện 1 nói chung.

Tg: Nguyễn Nhật Văn

Liên quan