Phân xưởng Vận hành - Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức tập huấn công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 cho CBCNV trực tiếp tham gia vận hành hồ Phân xưởng Vận hành - Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức tập huấn công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 cho CBCNV trực tiếp tham gia vận hành hồ

         Để chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực phục vụ công tác vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ năm 2022, Phân xưởng Vận hành - Công ty thủy điện Sông Tranh tổ chức lớp tập huấn công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 cho CB-CNV trực tiếp tham gia vận hành hồ. Tham dự lớp đào tạo có gần 30 CB-CNV là các Trưởng ca vận hành, Trực chính điện, Trực đập tràn và các thành viên Đội xung kích PCTT&TKCN Công ty.

Hình 1: Khai mạc lớp tập huấn

         Với mục đích nâng cao ý thức cho CB-CNV trong công tác PCTT&TKCN đảm bảo cho CB-CNV thành thạo trong thao tác vận hành đóng/mở cửa van cung, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và trong việc tính toán lưu lượng nước về hồ và đưa ra các dự báo lưu lượng nước điều tiết qua tràn, tổ máy;  tuân thủ nghiêm các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1865), Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 ban hành kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương (Quy trình 147) và Lệnh vận hành hồ chứa của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam.

         Mở đầu hội thảo, Ông Phan Phụng Thôi - Quản đốc Phân xưởng Vận hành tóm tắt công tác vận hành hồ chứa trong năm 2021. Vào mùa cạn, trên lưu vực hồ chứa chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng tiêu cực đến thủy văn, lượng mưa trung bình trong các tháng mùa cạn là 74,56 mm thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 121,34mm và lưu lượng nước về hồ trung bình đạt 39,4 m3/s thấp hơn TBNN là 49,1 m3/s. Ngược lại vào mùa lũ, do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết cực đoan như áp thấp nhiệt đới, bão và các đợt không khí lạnh tăng cường nên tại hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra 10 đợt lũ với tổng lượng nước về hồ đạt 1.897,06 triệu m3, lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ dung tích hồ chứa là 721,9 triệu m3. Đặc biệt trong cơn lũ số 4 (Từ 23h00 ngày 16/10 đến 09h00 ngày 18/10/2021) với lưu lượng đỉnh lũ đạt 4.761,00 m3/s, tổng lượng nước về hồ 191,71 triệu m3, Phân xưởng đã tham mưu cho Công ty vận hành điều tiết về hạ du chỉ 16,11 triệu m3 và giữ lại hồ chứa để cắt, giảm lũ với lượng nước là 175,6 triệu m3.

Hình 2: Biểu đồ cơn lũ số 4 năm 2021

        Tiếp tục chương trình, Ông Phan Phụng Thôi - Quản đốc Phân xưởng Vận hành trình bày các nội dung của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1865); Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 ban hành kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 của Bộ Công Thương (Quy trình 147); Quá trình triển khai thực hiện Lệnh vận hành hồ chứa của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam từ khi nhận thông tin cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đến khi Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam ban hành Lệnh và Công ty triển khai thực hiện Lênh vận hành hồ chứa.

Hình 3: Phổ biến nội dung của Quy trình 1865 và Quy trình 147

         Cũng tại Hội thảo, Ông Phan Phụng Thôi - Quản đốc Phân xưởng Vận hành tổ chức thảo luận, tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CB-CNV trong quá trình thực hiện vận hành hồ chứa; công tác phối hợp giữa Công ty thủy điện Sông Tranh với các cấp chính quyền địa phương và với các chủ hồ trên cùng bậc thang (Sông Tranh 3, Sông Tranh 4); công tác phối hợp thông tin cảnh báo cho người dân khu vực hạ du hồ chứa khi thực hiện lệnh vận hành hồ; ….

Hình 4: Ông Lê Trường Sơn - phát biểu ý kiến thảo luận

         Sau thời gian gần 01 ngày làm việc, CB-CNV trực tiếp sản xuất cũng đã tiếp thu được kiến thức của các Quy trình vận hành để thao tác vận hành đóng/mở cửa van cung và xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra; trong việc tính toán lưu lượng nước về hồ và đưa ra các dự báo lưu lượng nước điều tiết qua tràn, tổ máy; công tác quan trắc, báo cáo số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; ….

         Ngoài ra, CB-CNV trực tiếp cũng nắm bắt được quá trình triển khai thực hiện Lệnh vận hành hồ chứa của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh Quảng Nam trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 trong mùa lũ hằng năm.

         Kết thúc tập huấn, CB-CNV Phân xưởng được tổ chức làm bài kiểm tra trắc nghiệm về công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 theo quy định.

Hình 5: CB-CNV làm bài kiểm tra sau buổi tập huấn

         Sau đợt tập huấn này, CB-CNV Phân xưởng tiếp tục nghiên cứu các nội dung trong Quy trình vận hành liên hồ (Quy trình 1865) và Quy trình vận hành đơn hồ (Quy trình 147) để triển khai thực hiện diễn tập kỹ năng vận hành hồ và diễn tập các tình huống trong phương án ứng phó thiên tai tại Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 để phục vụ tốt nhất cho công tác PCTT&TKCN tại Công ty năm 2022 và góp phần hạn chế, giảm nhẹ thiên tai cho nhân dân khu vực hạ du.

Tg: Phan Phụng Thôi

Liên quan