Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vật tư Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vật tư

          Với mục tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, Công ty thủy điện Sông Tranh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với công tác quản lý vật tư, việc ứng dụng CĐS đã giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát vật tư nhập - xuất - tồn kho, tối ưu hóa trong việc sử dụng vật tư tồn kho.

          Trước đây, việc quản lý vật tư, thiết bị được thực hiện theo phương pháp thủ công (nhập, xuất và xử lý dữ liệu hoàn toàn trên file excel) gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, từ truy xuất thông tin, tìm kiếm chính xác vật tư, thiết bị sử dụng (mã vật tư, thông số kỹ thuật, số lượng vật tư tồn kho…), đặc biệt là việc người khác thay thế tìm kiếm vật tư khó khăn khi vắng mặt thủ kho, công tác kiểm kê định kỳ của Công ty thường thực hiện rất vất vả, cần nhiều nhân lực và thời gian để xử lý khối lượng lớn công việc, các bộ phận hoàn toàn phụ thuộc vào bảng excel mà định kỳ hàng tháng bộ phận thống kê gửi đến.            

Hệ thống kho vật tư của Công ty

          Để giải quyết những tồn tại này, Công ty thủy điện Sông Tranh đã từng bước triển khai việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vật tư. Từ năm 2017, Công ty đã áp dụng Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP được trang bị chung trong Tổng Công ty phát điện 1, trong đó có các phân hệ quản lý VTTB thuộc hệ thống ERP như phân hệ PO và phân hệ INV. Từ đó tất cả hoạt động nhập, xuất, kiểm tra tình trạng tồn kho VTTB, kiểm kê kho thủ công đã được số hóa trên phần mềm ERP, tiết kiệm nhân lực cũng như thời gian thực hiện.

          Trên cơ sở Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, Công ty đã tiếp tục nghiên cứu và triển khai giải pháp quản lý Nhập - Xuất vật tư tại kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đồng bộ với phần mềm ERP theo thời gian thực. Theo đó công tác Nhập - Xuất kho được thực hiện trực tiếp tại Nhà máy đảm bảo đồng bộ, chính xác số lượng tồn kho theo thời gian thực, cân đối VTTB mua sắm mới một cách chính xác, giảm tình trạng chi phí mua sắm mới đối với vật tư còn tồn kho nhờ khả năng hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực.

          Để nâng cao hiệu quả quản lý bằng chuyển đổi số, từ đầu năm 2022, Công ty thủy điện Sông Tranh tiếp tục nghiên cứu để triển khai áp dụng chương trình quản lý VTTB bằng mã QR Code theo chương trình định hướng chung của Tổng Công ty.​​ Khi quản lý VTTB tại kho bằng mã QR Code thì các thông tin vật tư như: số lượng, thông số kỹ thuật, hình ảnh, vị trí thiết bị… sẽ được tự động mã hóa bằng mã QR Code. Từ đó, công tác kiểm kê kho, tìm kiếm vật tư tồn kho nhanh chóng chỉ với một thao tác đơn giản bằng các thiết bị điện tử thông minh, các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị đó sẽ được hiển thị; công tác tra cứu, tìm kiếm nhận dạng để xuất vật tư thiết bị cho công tác sửa chữa được nhanh chóng, kịp thời, công tác kiểm soát vật tư nhập - xuất - tồn chính xác tuyệt đối và khoa học, tránh được thất thoát, nhầm lẫn vật tư trong công tác quản lý.

Sử dụng smartphone để truy xuất thông tin vật tư.

Vật tư được sắp xếp, phân loại khoa học, gọn gàng theo từng khu vực

          Với việc triển khai quyết liệt ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý vật tư, Công ty thủy điện Sông Tranh sẽ nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, tối ưu hóa trong việc quản lý sử dụng vật tư tồn kho theo đúng lộ trình triển khai của Tổng Công ty

Tg: Nguyễn Văn Tâm

Liên quan