Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty Thủy điện Sông Tranh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty Thủy điện Sông Tranh

         Để chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022, ngay từ quý IV năm 2021, Công ty đã huy động các Phòng/Phân xưởng theo chức năng nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 và trình Tổng công ty Phát điện 1 phê duyệt. Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ năm 2021, Công ty đã xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị và tập trung triển khai đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, do vậy đến nay các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng công ty Phát điện 1 giao.

 

         Mùa khô năm nay thủy văn khu vực hồ chứa thuận lợi, lưu lượng nước về hồ rất tốt giúp Nhà máy tăng công suất phát điện. Lưu lượng nước về hồ trung bình là 89,6 m3/s (tần suất 15%), đạt 213% kế hoạch đầu năm (42,0 m3/s - tần suất 65%) và bằng 198% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời 02 tổ máy Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Các chỉ tiêu KTKT của nhà máy đều đạt, vượt kế hoạch và công tác an toàn được đảm bảo. Trong 06 tháng đầu năm, Nhà máy sản xuất được 375,7 triệu kWh, đạt 132% kế hoạch các tháng mùa khô tương ứng và bằng 61,4% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cung cấp bổ sung điện vào hệ thống lưới điện quốc gia.

         Công ty cũng đảm bảo vận hành xả nước liên tục về hạ du theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 được Bộ Công thương ban hành tại quyết định số 147/QĐ-BCT ngày 08/02/2022, góp phần quan trọng vào công tác cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và phòng chống hạn hán cho hạ du.

Ngày 10/6 vừa qua, Công ty đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 với sự tham dự của Tổng công ty phát điện 1, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ ... tại hội nghị đã tổng kết đúc rút kinh nghiệm về công tác PCTT &TKCN năm 2021 và các năm trước, từ đó đưa ra các giải pháp và bài học kinh nghiệm cho năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm phòng chống thiên tai hiệu quả.

         Công ty đã và đang tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đến nay đã hoàn thành khối lượng lớn kế hoạch chuyển đổi số được Tổng công ty Phát điện 1 giao. Trong đó có một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như quản lý kỹ thuật (đạt 100%), quản trị nội bộ (đạt từ 60 - 70%). Việc thực hiện chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất, vận hành của thiết bị như truy xuất được thông số của thiết bị, thông tin vận hành và tình hình sản xuất theo thời gian thực thay cho việc truy tìm trên bản ghi giấy trước đây có nhiều bất tiện và mất nhiều thời gian. Công ty cũng đã áp dụng phương pháp bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM trong công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thiết bị và tin học hóa quá trình này, nhờ đó công tác phân tích, đánh giá, ra quyết định công việc BDSC một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho công tác xây dựng hồ sơ BDSC các năm tiếp theo và tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động.

         Đồng thời với đó, Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng mua sắm VTTB  và dịch vụ đạt 90% số lượng gói thầu, đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện được khoảng 50% nhiệm vụ kế hoạch Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đã góp phần hoàn thành chung nhiệm vụ kế hoạch được giao.

         Trong 06 tháng đầu năm, doanh thu bán điện đạt được 596,64 tỷ đồng và tổng giá trị thuế, phí Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước là 80,374 tỷ đồng. Song song với hoạt động SXKD, đặc biệt Công ty chú trọng thực hiện nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa, chung tay bảo vệ môi trường như trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ, trồng mới 250 cây các loại và tặng quà học sinh nghèo hiếu học … đã góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và xã hội.  

Tg: Trần Vũ Nam

 

Liên quan