Đảng, đoàn thể Đảng, đoàn thể

Đảng, đoàn thể

Hội thao CNVCLĐ Công ty Thủy điện Sông Tranh năm 2019

Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 ¬- 21/12/2019), đồng thời, phát động phong trào thi đua việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và xây dựng phong trào luyện tập và thi đấu thể thao tại các Phòng/Phân xưởng t
Đảng, đoàn thể

Đoàn vận động viên Công ty Thủy điện Sông Tranh tham gia Hội thao EVNGENCO1 năm 2021

Chiều ngày 22/04/2021, tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội thao EVNGENCO1 năm 2021 với sự tham gia của các vận động viên đến từ 13 đoàn là các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, liên kết của Tổng công ty Phát điện 1. Cô
Đảng, đoàn thể

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 thăm hỏi, tặng quà người lao động trực sản xuất tập trung tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 09/6/2021 tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, thay mặt Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, BCH Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động thực hiện nhiệm vụ kép trực sản xuất tập trung tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đả