Ứng dụng hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Tranh trong năm 2021 Ứng dụng hiệu quả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Tranh trong năm 2021

         Với mục tiêu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và phát huy hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến sâu rộng trong Tổng công ty Phát điện 1 nói chung và Công ty Thủy điện Sông Tranh nói riêng, thời gian qua, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã có nhiều cơ chế động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể không ngừng sáng tạo, tìm hiểu và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Công ty. Các đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

         Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Tranh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, đội ngũ CBCNV Công ty vẫn không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với nhiều đề tài nghiên cứu chất lượng, mang tính thực tiễn cao và được áp dụng, làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

         Ngày từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai 16 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Trong đó có 06 sáng kiến đã hoàn thành và mang lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh khi thời gian áp dụng lớn hơn 03 tháng. Đặc biệt, trong 06 sáng kiến hoàn thành và trình Hội đồng Khoa học Công nghệ của Tổng Công ty Phát điện 1 xem xét, phê duyệt thì cả 06 sáng kiến đều được Hội đồng đánh giá cao và được công nhận là sáng kiến cấp Tổng Công ty.

         Các sáng kiến của Công ty năm 2021 đều là các phần mềm, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 và có giá trị làm lợi cao, như: Chương trình tính toán vận hành thị trường điện và hồ chứa của nhà máy thủy điện Sông Tranh 2; Chương trình điều khiển còi báo động xả nước điều tiết hồ chứa phía hạ lưu đập tràn; Giải pháp kỹ thuật kết nối, giám sát vận hành hệ thống nước lẫn dầu tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện Sông Tranh 2; Giải pháp kỹ thuật xử lý bộ điều khiển lập trình PLC điều khiển cầu trục chân dê đập tràn bị mất nguồn nuôi và khóa chương trình khi mất nguồn chính; …

Giao diện giám sát vận hành hệ thống nước lẫn dầu tại phòng điều khiển trung tâm của Nhóm tác giả Kỹ sư Lê Đình Phúc, Phó Giám đốc; Kỹ sư Hà Văn Vui, Phòng Kỹ thuật và An toàn; Kỹ sư Lê Đình Tuyên, Phân xưởng Sửa chữa

Giao diện Chương trình tính toán vận hành thị trường điện và hồ chứa của Kỹ sư Ngô Văn Quyền, Phòng Kỹ thuật và An toàn

         Một điểm đáng ghi nhận nữa là phong trào thi đua sáng kiến trong Công ty không chỉ dừng lại ở các thạc sỹ, kỹ sư, chuyên viên mà còn thu hút sự tham gia của đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đội ngũ công nhân thực hiện trong quá trình công tác đã đem lại những lợi ích thiết thực. Điển hình như Giải pháp kỹ thuật xử lý chức năng tự động đóng lặp lại (79) không thành công khi có sự cố 1 pha và nhận tín hiệu truyền cắt của rơ le bảo vệ các ngăn lộ 271, 272 và 200 Trạm phân phối 220kV nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 của tập thể công nhân tổ nhị thứ của Phân xưởng Sửa chữa.

         Từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tiêu biểu như Anh Lê Trường Sơn, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành là người rất đam mê nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế công việc và đã xây dựng được nhiều phần mềm, chương trình vận hành thiết bị tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2; Anh Trần Văn Đông, Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa, mặc dù làm công tác quản lý nhưng rất tâm huyết và có nhiều giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong công việc thực tiễn tại Phân xưởng Sửa chữa.

Bảng điều khiển và giao diện của Chương trình điều khiển còi báo động xả nước điều tiết hồ chứa phía hạ lưu đập tràn của Kỹ sư Lê Trường Sơn – Phân xưởng Vận hành

         Với việc áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hệ thống thiết bị của nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 ngày càng được nâng cấp, cải tiến đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo dưỡng sửa chữa từ đó mang lại lợi ích và hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Tranh.

         Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 1, những năm gần đây, việc nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của Công ty Thủy điện Sông Tranh ngày càng hiệu quả với phương châm “Khó khăn ở đâu bàn giải pháp khắc phục ở đó”.

         “Chỉ cần cá nhân, tập thể đề xuất ý tưởng, Lãnh đạo Công ty sẽ hỗ trợ, phát triển ý tưởng đó để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Năm 2022 và các năm tiếp theo, Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao” – Ông Lê Đình Phúc, Phó Giám đốc Công ty cho biết thêm./.

Tg: Ngô Văn Quyền

Liên quan