Vai trò cắt giảm lũ cho hạ du của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 Vai trò cắt giảm lũ cho hạ du của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

         Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 nằm trên thượng nguồn dòng Sông Tranh thuộc hệ thống Sông Thu bồn, là một trong 4 Thủy điện có hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Nam với hơn 730 triệu m3 nước. Từ khi đưa vào vận hành đến nay, ngoài việc phát điện cung cấp điện lên hệ thống điện quốc gia, hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 còn điều tiết, cắt giảm lũ  ( vào mùa mưa lũ ) và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất,  đẩy mặn cho các địa phương  hạ du  Nhà máy.

         Sau thời gian dài nắng nóng, khô hạn kéo dài từ tháng 4 đến nay, vừa qua trên lưu vực Hồ chứa Thủy điện Sông Tranh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150mm-250mm, có nơi 300mm. Trận lũ đầu tiên trong năm về hồ và duy trì suốt trong 38 tiếng đồng hồ với tổng lưu lượng sấp xỉ 100 triệu m3. Hầu như toàn bộ lượng nước của cơn lũ số 1 được giữ lại trong hồ,  chỉ điều tiết xả qua phát điện, ống xả duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập với lượng nước là 6,78 triệu m3

         Trong bối cảnh các địa phương hạ du Nhà máy khẩn trương tập trung thu hoạch lúa vụ Hè Thu đang ngập chìm trong nước do lượng nước mưa trong lưu vực không thoát kịp, thì việc Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 giữa toàn bộ lượng nước của cơn lũ số 1 trong hồ có ý nghĩa thiết thực với bà con nông dân các địa phương như Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Điện bàn Duy Xuyên và Thành phố Hội An, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại cho việc thu hoạch lúa dự trữ lương thực trong các tháng mùa mưa.

         Hiện nay, mực nước trong hồ  thủy điện Sông Tranh 2 sau khi cơn lũ số 1 kết thúc đang ở cao trình 151,75m dung tích còn lại tính đến mực nước dâng bình thường ở cao trình 175m xấp xỉ 393 triệu m3. Với dung tích này, hồ Thủy điện Sông Tranh 2 còn có thể cắt giảm lũ hiệu quả cho các địa phương hạ du Nhà máy các cơn lũ trong thời gian đến.

         Cũng nói thêm rằng, Trong năm 2020, lưu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 xuất hiện 08 cơn lũ với tổng lượng nước lũ về hồ là 2,456 tỷ m3, đặc biệt  tại cơn lũ số 04 xảy ra vào cuối tháng 10, lưu lượng đỉnh lũ về hồ đạt xấp xỉ 9.868 m3/s. đây là cơn lũ có lưu lượng về hồ lớn nhất từ khi đưa công trình vào vận hành năm 2010. Do có sự chuẩn bị tốt và tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế phối hợp và quy định hiện hành đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Quảng Nam và các địa phương hạ du nhà máy, Công ty đã thực hiện công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn, cắt, giảm lũ cho khu vực hạ du với tổng lượng nước hơn 608 triệu m3đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhân dân khu vực hạ du trong mùa lũ năm 2020.

Tg: Hồ Thanh Thiên

Liên quan