Thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo các quy định về an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ. Thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo các quy định về an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ.

         Tỉnh Quảng Nam nằm ở khu vực duyên hải Miền Trung, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ bão, do đó việc đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi nói chung và thủy điện nói riêng rất được địa phương coi trọng. Thủy điện Sông Tranh 2 là một trong các nhà máy đã hoàn thành công tác chuẩn bị đảm bảo các an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ năm 2021 theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Quảng Nam.

         Theo đó, sáng ngày 07/9/2021 đoàn kiểm tra liên ngành được UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho Sở Công Thương quyết định thành lâph đoàn kiểm tra liên ngành do ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công thương làm Trưởng đoàn (Theo Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 13/8/2021) đến kiểm tra việc chấp hành các quy định nhà nước về an toàn đập, hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra liên ngành gồm Lãnh đạo và chuyên viên của Sở Công thương, Sở TN&MT, Thường trực Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Quảng Nam, Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bắc Trà My.

         

Hình 1: Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế việc nâng hạ cửa van cung tại Đập tràn

         Trong quá trình làm việc với Công ty thủy điện Sông Tranh, đoàn công tác đã đi thực tế hiện trường và kiểm tra vận hành thử hệ thống nâng hạ cửa van cung tại Đập tràn, Máy phát diezen dự phòng cấp nguồn cho đập tràn, hệ thống còi hụ thông báo xả điều tiết lũ, hệ thống camera giám mực nước và các hạng mục liên quan khác. Kết quả kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận thực tế các hạng mục phục vụ cho công tác vận hành, điều tiết hồ chứa, an toàn đập hoạt động tốt. 

  

Hình 2: Nhân viên vận hành khởi động máy phát điện Diezen cấp điện đập chính cho đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc sẵn sàng.

         Sau khi đi thực tế hiện trường, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ pháp ý liên quan đến việc chấp hành các quy định Nhà nước về an toàn đập, hồ chứa với các nội dung:

Hình 3: Đoàn công tác liên ngành kiểm tra Camera giám sát mực nước tại Phòng ĐKTT- Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

         * Công tác vận hành hồ chứa - ứng phó thiên tai:

         - Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

         - Quy trình vận hành đơn hồ.

         - Phương án phòng, chống thiên tai và TKCN có bổ sung nội dung chi tiết ứng phó với dịch bệnh.

         - Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

         - Quy chế phối hợp trong công tác vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 với BCH PCTT & TKCN tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan.

         - Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu, nhu yếu phẩm dự phòng trong công tác PCTT&TKCN năm 2021.

         - Hệ thống giao thông, điện dự phòng, thông tin liên lạc trước mùa mưa bão năm 2021.

Hình 4: Quang cảnh buổi kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên quan trong việc chấp hành các quy định nhà nước về đảm bảo an toàn Đập, hồ chứa thủy điện

         * Công tác quản lý an toàn đập:

         Thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018:

         - Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện (nếu chưa kê khai) theo quy định tại Điều 10 và mẫu tại Phụ lục của Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện hằng năm theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 16 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP và Điều 10, mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư 09/2019/TT-BCT.

         - Cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP, Điều 14 và mẫu tại Phụ lục VII của Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương (gọi tắt là Thông tư 09/2019/TT-BCT).

         - Hệ thống theo dõi, giám sát vận hành theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP; Điều 8 của Thông tư 09/2019/TT-BCT và Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường.

         - Hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xã lũ, hệ thống thông tin, cảnh bảo điều tiết lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; hạ tầng cung cấp số liệu đến các đơn vị chức năng theo quy định theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP; Điều 9 của Thông tư 09/2019/TT-BCT.

         - Lập, phê duyệt quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình theo quy định tại Khoản 6, Điều 20 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP và tổ chức bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 20 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

         - Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập trước mùa mưa bão theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP; công tác duy tu, bảo dưỡng khắc phục các sự cố, sạt lỡ, khiếm khuyết ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình do mưa bão năm 2020 gây ra; công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành thử thiết bị, công trình trước mùa mưa bão năm 2021.

         - Tổ chức kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy điện và báo cáo kết quả theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

         - Công tác cắm mốc giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa.

         - Phương án Bảo vệ đập.

         - Công tác diễn tập theo các Phương án được duyệt.

         - Hệ thống thiết bị quan trắc đập, hồ chứa và thu thập, đánh giá số liệu quan trắc.

         - Hệ thống thiết bị quan trắc và thu thập, đánh giá số liệu quan trắc về Khí tượng thủy văn chuyên dùng, quan trắc lưu lượng nước về hồ, các trạm đo mưa trên lưu vực hồ chứa. Việc áp dụng phần mềm, công cụ tính toán, dự báo lũ, lưu lượng về hồ phục vụ công tác vận hành hồ chứa.

         - Các quy định đã ban hành về an toàn lao động, an toàn điện, PCCC của chủ đập. Công tác quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

         - Danh sách cán bộ và hồ sơ huấn luyện, cấp thẻ ATLĐ liên quan đến vận hành NMTĐ. Danh mục và hồ sơ kiểm định máy móc, dụng cụ, thiết bị định kỳ theo quy định.

         - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường: Duy trì dòng chảy tối thiểu; xử lý, thu gom chất thải rắn; quan trắc, xử lý nước thải.

         - Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan: Tuân thủ các quy định về trồng rừng thay thế; chi trả dịch vụ môi trường rừng; các khoản thuế, phí ....

* Kết quả kiểm tra:

         Sau quá trình làm việc nghiêm túc, tích cực, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương đã thông báo kết quả kiểm tra và ghi nhận những kết quả mà Công ty Thủy điện Sông Tranh đã thực hiện trong việc chấp hành các quy định Nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, ông Đặng Bá Dự cũng đánh giá cao tập thể Lãnh đạo CBCNV Công ty Thủy điện Sông Tranh đã thực hiện tốt các nội dung trong công tác vận hành hồ chứa, ứng phó thiên tai; công tác quản lý an toàn đập; việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên; Dịch vụ chi trả môi trường rừng, trồng bù rừng; an toàn lao động, PCCC và các nội dung khác có liên quan.

Hình 5: Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công thương, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam phát biểu kết luận

         Ngoài việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chấp hành những quy định Nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, ông Nguyễn Bá Dự cũng lưu ý Công ty Thủy điện Sông Tranh cần rà soát, bổ sung và thực hiện các nội dung như:

         - Bổ sung  ký kết quy chế phối hợp sử dụng hệ thống thông tin, loa cảnh báo vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa với các nhà máy thủy điện Sông Tranh 3, Sông Tranh 4;

         -  Bổ sung quy chế phối hợp với địa phương để có văn bản xác nhận việc hoạt động của các hệ thống lao cảnh báo vùng hạ du, trước và sau mùa mưa lũ và hiệu quả của hệ thống lao cảnh báo vùng hạ du

         - Sớm triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tài nguyên nước và truyền dữ liệu giám sát về cơ quan chức năng theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

         - Phối hợp với địa phương, tăng cường tuyên truyền đến người dân liên hệ địa phương để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định theo quy định tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 đối với các hành vi đậu, đỗ thuyền bè trong phạm vi bảo vệ đập.

         Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh đã phát biểu ghi nhận các ý kiến của Đoàn kiểm tra, bên cạnh đó cũng có kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương quan tâm giải quyết 2 vị trí xung yếu thường hay bị ngập lụt gây tắt nghẽn giao thông tại Ngầm Sông Trường và Ngầm nước Oa trên quốc lộ 40B qua Huyện Bắc Trà My ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân và việc sản xuất kinh doanh của đơn vị, kiến nghị các nhà mạng vina phone, mobil phone lắp đặt thêm các trạm phát sóng khu vực Nhà máy  tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa nhất là vào mùa mưa lũ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp Công trình Thủy điện Sông Tranh 2…

Hình 6: Ông Vũ Đức Toàn- Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra liên ngành và kiến nghị các nội dung liên quan

         Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty đã thay mặt tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty Thủy điện Sông Tranh cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Nam, các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành đã có thông tin, chỉ đạo giúp Công ty nhận thấy các tồn tại, khiếm khuyết trong việc chấp hành các quy định Nhà nước và an toàn đập, hồ chứa thủy điện để góp phần trong công tác quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 được an toàn và hiệu quả, phát huy tối đa những lợi ích mà Công trình thủy điện Sông Tranh 2 mang lại trong việc cung cấp, bổ sung nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt và đẩy mặn cho hạ du trong mùa kiệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa lũ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương và khu vực duyên hải Miền Trung.

Hình 7: Lãnh đạo Công ty TĐST chụp ảnh lưu niệm với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam

Tg: Hồ Thanh Thiên

Liên quan