HPC Song Tranh thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 định kỳ cho CBCNV-NLĐ HPC Song Tranh thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 định kỳ cho CBCNV-NLĐ

         Chiều ngày 29/8/2021, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã phối hợp với Phòng xét nghiệm CRAGB thuộc Đại học Phan Châu Trinh tiến hành lấy mẫu định kỳ xét nghiệm sàng lọc nguy cơ lây nhiễm Sars-Cov-2 cho hơn 100 CBCNV-NLĐ đang thực hiện cách ly tập trung thực hiện mục tiêu kép tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hình 1: CBCNV lấy mẫu tại NMTĐST2

         Hiện nay, trước tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng vô cùng phức tạp, Giám đốc- Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Công ty yêu cầu toàn thể CBCNV đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 lấy mẫu định kỳ xét nghiệm Sars-Cov-2 để sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm. Đây là đợt lấy mẫu lần thứ 5 kể từ ngày CBCNV-NLĐ tập trung tại Nhà máy tham gia sản xuất điện và phục vụ sửa chữa lớn năm 2021, đảm bảo tạo vùng xanh an toàn phòng dịch Covid-19.  

Hình 2: Lấy mẫu NLĐ đang làm việc tại NMTĐST2

         Kể từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4/2021 đến nay), Công ty đã cho lấy hơn 600 lượt mẫu xét nghiệm Sars-Cov-2 theo phương pháp RT PCR cho CBCNV-NLĐ làm việc tại Công ty (tại Trụ sở Đà Nẵng và Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2)

Hình 3: CBCNV Phòng HCLĐ lấy mẫu tại Nhà thi đấu

         Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử trí các trường hợp mắc Covid-19 tại Công ty đã được Trung tâm Y tế Huyện Bắc Trà My thông qua và UBND Huyện Bắc Trà My phê duyệt.

Hình 4: CBCNV Phòng KHVT lấy mẫu xét nghiệm

         Theo đó, Công ty đã rà soát và bổ sung các biện pháp phòng chống dịch tại Công ty đảm bảo thực hiện mục tiêu kép sản xuất điện an toàn, liên tục và công tác phòng chống dịch được hiệu quả.

Hình 5: Lấy mẫu tại văn phòng Đà Nẵng

         Việc xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 là một trong những biện pháp thiết yếu phục vụ công tác phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong Kế hoạch phòng chống dịch của Công ty Thủy điện Sông Tranh. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện song song với nhiều biện pháp phòng dịch khác để góp phần tạo ra nhiều vùng xanh an toàn trên bản đồ Covid-19 trong khu vực cũng như trên toàn đất nước./.

Tg: Nguyễn Thị Thùy Trang

Liên quan