Thông báo tuyển dụng dợt 2 năm 2021 Thông báo tuyển dụng dợt 2 năm 2021

Căn cứ Văn số 1657/EVNGENCO1-TCNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc tuyển dụng lao động năm 2021 của Công ty thủy điện Sông Tranh;

Công ty thủy điện Sông Tranh, thông báo về việc tuyển dung lao động vị trí Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán, cụ thể như sau:

         1. Vị trí, số lượng lao động cần tuyển:

         - Vị trí: Chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán

         - Số lượng: 01 người.

         2. Tiêu chuẩn của ứng viên: Theo bảng tiêu chuẩn Phụ lục 1 đính kèm.

         3. Mức lương: Theo chế độ quy định của Công ty

         4. Điều kiện làm việc

         - Địa điểm làm việc: Trụ sở Công ty thủy điện Sông Tranh (Số 04, Đường Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và một số địa điểm khác (nếu có) do Công ty bố trí.

         - Các điều kiện khác về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động…: Theo quy định của Bộ Luật lao động, Nội quy lao động của Tổng công ty Phát điện 1 của Công ty thủy điện Sông Tranh và các quy định khác hiện hành.

         5. Loại hợp đồng lao động dự kiến giao kết

         Hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm, sau khi hết thời hạn 1 năm nếu ứng viên đáp ứng tốt yêu cầu công việc sẽ được Công ty xem xét ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

         6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

         - Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 kèm theo.

         - Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 2 kèm theo.

         - Bản sao, công chứng các văn bằng chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

        - Giấy chứng nhận sức khỏe (Có thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày nộp Hồ sơ).

        7. Thời hạn, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

        7.1. Hạn nộp hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2021.

        7.2. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

        Các ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

        - Đăng ký nhanh qua địa chỉ: https://forms.gle/7QZEhDGtLVteX2Qq9

(Các Ứng viên phải hoàn thiện form và tải các file Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Mục 6 lên form này).

        - Nộp File điện tử qua các địa chỉ email: p3songtranhhpc@gmail.comsonlvthubon.sh@gmail.com.

        - Nộp Bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính và Lao động, Công ty Thủy điện Sông Tranh. Địa chỉ: Số 04, Đường Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (trong giờ hành chính). Điện thoại liên hệ:    0963.133.142 hoặc 0967.212.142 (gặp anh Bình, Trưởng phòng HCLĐ).

        8. Dự kiến thời gian thi tuyển: Cuối tháng 9 hoặc trong tháng 10 năm 2021, thời gian cụ thể Công ty thủy điện Sông Tranh sẽ thông báo sau. Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được thông báo dự thi trước ít nhất 3 ngày, những ứng viên không đạt tiêu chuẩn và những ứng viên không trúng tuyển không được hoàn trả hồ sơ.

        Công ty thủy điện Sông Tranh xin thông báo đến các ứng viên và các cơ quan, đơn vị được biết và hỗ trợ thông báo đến toàn thể CBCNV trong đơn vị mình có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển./.

Liên quan